Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Äsperödskolan fyller 50 (3:53)

Ingen vet så mycket om 50-årsjubilerande Äsperödsskolan och dess elever som Mats Andreasson. Han var med och byggde den och sedan var han vaktmästare i 43 år - ända fram till pensioneringen. (Published: Sept. 28, 2017)